5:03 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Ðiều chỉnh tăng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 1.446 tỷ đồng

Ðiều chỉnh tăng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 1.446 tỷ đồng

Ðiều chỉnh tăng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 1.446 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2426/QÐ-TTg điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2011 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.

Theo đó, dự toán tổng số thu năm 2011 của BHXH Việt Nam được điều chỉnh tăng từ 95.567 tỷ đồng lên 105 nghìn 458 tỷ đồng, tăng 9.891 tỷ đồng so với dự toán giao đầu năm. Trong đó, điều chỉnh tăng 5.777 tỷ đồng đối với dự toán thu BHXH bắt buộc, để nâng mức thu lên 57 nghìn 819 tỷ đồng. Ðiều chỉnh tăng 48 tỷ đồng dự toán thu BHXH tự nguyện và 1.047 tỷ đồng dự toán thu bảo hiểm thất nghiệp. Dự toán thu bảo hiểm y tế được điều chỉnh tăng 3.019 tỷ đồng so với mức dự toán giao đầu năm là 26.704 tỷ đồng. Dự toán tổng số chi từ quỹ của BHXH Việt Nam được điều chỉnh tăng dự toán chi BHXH bắt buộc từ quỹ BHXH 772 tỷ đồng; tăng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 1.446 tỷ đồng; giảm chi BHXH tự nguyện 5,4 tỷ đồng.

Báo Nhân Dân

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan