6:38 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt nam

Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt nam

Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt nam

Công ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt nam

Tầng 3, PetroVietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1 TP Hồ Chí Minh
Website : http://www.via.com.vn/
Contact Person: Mr. Hà Vũ Hiển
Phone: 84 8 8.221 340
Fax: 84 8 8.221 338
Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3823 7812       Fax: (84-8) 3823 7811
Giấy phép đầu tư số: 20/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 30/08/2002
Vốn điều lệ: 5.000.000 USD
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.
Kinh doanh tái bảo hiểm
Quản lý quỹ và đầu tư vốn
Các dịch vụ khác có liên quan.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Vinare tại Samsung Vina: 50%

Xem thêm trong: Công ty bảo hiểm phi nhân thọ