10:10 chiều - Thứ Hai Tháng Chín 21, 2020

Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC)

Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC)

Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC)

Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC)

Tầng 5, Tòa nhà Vigracela, Số 1 đường Láng Hòa Lac, Từ Liêm Hà Nội
Website : http://mic.vn/
Phone: 84 4 2.851 613
Fax: (04) 285 3366
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (gọi tắt là Công ty MIC) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/10/2007. Đây là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên được thành lập theo nghị định 45/CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ, với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Trong giai đoạn đầu MIC cung cấp 80 sản phẩm về bảo hiểm tài sản – bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm cho tất cả các tổ chức kinh tế – xã hội trong nền kinh tế, các cá nhân trong cộng đồng. Thực hiện chức năng tư vấn cho khách hàng tham gia bảo hiểm về quản lý rủi ro, đề phòng hạn chế tổn thất và giúp khách hàng khắc phục một cách nhanh nhất hậu quả của tổn thất khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Về lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm, MIC tăng cường quan hệ hợp tác kinh doanh với các nhà bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm trong nước và quốc tế. Thu xếp tái bảo hiểm với các nhà tái bảo hiểm có uy tín và năng lực tài chính nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của Công ty, đồng thời tăng cường trao đổi dịch vụ với các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước nhằm tăng mức giữ lại cho thị trường Việt Nam và thực hiện hợp tác theo phương châm hai bên cùng có lợi.

Định hướng hoạt động của MIC trong thời gian tới là khai thác thế mạnh của cổ đông, gắn bó và hợp tác lâu dài trong lĩnh vực bảo hiểm với quân đội, không ngừng tăng năng lực tài chính, xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, hình thành mạng lưới kênh phân phối tại các thành phố và vùng kinh tế trọng điểm, đa dạng hoá sản phẩm, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất thông qua các khâu khai thác, giám định và bồi thường, tạo điều kiện cho khách hàng sớm khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Với phương châm “Hình thành, ổn định và phát triển bền vững” và hướng tới là một trong số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, là “ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC” cho các tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân cộng đồng, MIC luôn mong muốn nhận được sự hợp tác toàn diện của Quý khách hàng.

Xem thêm trong: Công ty bảo hiểm phi nhân thọ