5:28 chiều - Chủ Nhật Tháng Bảy 12, 2020

Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex

532 Đường Láng, Quận Đống Đa
Website: http://www.pjico.com.vn
Contact Person: Mr. Nguyễn Anh Dũng
Phone: 84 4 7.763 042
Fax: 84 4 7.760 868
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thành lập ngày 15/6/1995, gồm 7 cổ đông sáng lập đều là những tổ chức kinh tế lớn của nhà nước, có tiềm năng, uy tín ở cả trong và ngoài nước.

Là công ty cổ phần bảo hiểm đầu tiên ra đời tại Việt Nam, PJICO luôn luôn không ngừng lớn mạnh, và đã có được một hình ảnh, một niềm tin thực sự trong tâm trí khách hàng. Kể từ khi thành lập đến nay công ty PJICO cho tới nay là công ty đứng hàng thứ 3 trên thị trường Việt Nam về bảo hiểm phi nhân thọ.

Với một mô hình doanh nghiệp đang được Nhà nước khuyến khích, ủng hộ, với một chính sách về phí bảo hiểm, và đặc biệt là sự phục vụ hiệu quả, tận tình chu đáo, PJICO đã có được một hình ảnh, một niềm tin thực sự trong tâm trí khách hàng

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)(Petrolimex Joint Stock Insurance Company)

Ngày thành lập : 15 tháng 06 năm 1995

Vốn điều lệ : 140 tỷ đồng

Các Quỹ dự phòng Nghiệp vụ : 345 tỷ đồng

Số lượng nhân viên : trên 1.000 người

Số lượng Đại lý : trên 4.500 đại lý

Chi nhánh : 48 chi nhánh

Doanh thu 2005 : 755 tỷ đồng

Thị phần BH 2005 : 13.37 % thị trường bảo hiểm VN

Tổng thị trường bảo hiểm 2005(phi nhân thọ) : 5.535 tỷ đồng (theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

Các ngành nghề kinh doanh chính:

a)Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm Xe cơ giới

Bảo hiểm Con người

Bảo hiểm Hàng hải: hàng hoá xuất nhập khẩu, vận chuyển nội địa

Bảo hiểm Tàu thủy

Bảo hiểm Kỹ thuật

Bảo hiểm Tài sản và Trách nhiệm

b)Nhượng và nhận tái bảo hiểm

c)Dịch vụ giám định, điều tra, tính toán phân bổ tổn thất, đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba.

d)Đầu tư tài chính

http://www.pjico.com.vn/

Xem thêm trong: Công ty bảo hiểm phi nhân thọ