6:23 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Công ty Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Cathay

Công ty Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Cathay

Công ty Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Cathay

Công ty Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Cathay

Trụ sở chính: Tòa nhà The World Center, số 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0084 – 8 – 6255 6699
Fax         : 0084 – 8 – 6255 6399

Chi nhánh Hà Nội, 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại:  0084 – 4 – 6278 7888
Fax         : 0084 – 4 – 6278 7887
Giám đốc chi nhánh: Tạ Thị Liên, phone: 0982434525

Xem thêm trong: Công ty bảo hiểm phi nhân thọ