5:00 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Cơ sở KCB bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm

Các cơ sở khám chữa bệnh sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm.

Các cơ sở khám chữa bệnh sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm.

Từ 1.1.2012, các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm trong KCB phòng khi xảy ra tai biến, sai sót chuyên môn kỹ thuật do lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề KCB, gây ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.

Đây là nội dung trong Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong KCB mà Chính phủ ban hành hôm nay 14.11.
Theo đó, các cơ sở KCB phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho cán bộ y tế. Khi xảy ra tai biến, người bệnh có khiếu nại thì doanh nghiệp (DN) bảo hiểm sẽ tiến hành bồi thường cho cơ sở KCB số tiền mà cơ sở KCB phải bồi thường cho người bệnh.

Trong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, khiếu nại bồi thường thì DN bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho cơ sở KCB trừ trường hợp cơ sở KCB và DN bảo hiểm có thỏa thuận khác.

DN bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp cơ sở KCB tự ý thương thảo, thỏa thuận bồi thường mà chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, sẽ không bồi thường đối với các khiếu nại có nguyên nhân trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Tất cả các cơ sở KCB hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện (bao gồm: BV đa khoa, BV chuyên khoa, BV y học cổ truyền) phải mua bảo hiểm trách nhiệm chậm nhất đến 31.12.2015. Và chậm nhất đến ngày 31.12.2017, tất cả các cơ sở KCB còn lại cũng phải mua loại hình bảo hiểm này.

D.Hải
Báo Lao Động – Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm