4:16 sáng - Chủ Nhật Tháng Tám 9, 2020

Chính sách mới, quyết định mới

Chính sách mới, quyết định mới

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 102/2011/NÐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh (KBCB). Nghị định gồm bốn chương, 17 điều.

Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ bảo hiểm đối với tai biến trong KBCB do sai sót chuyên môn kỹ thuật bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở KBCB gây ra cho người bệnh. Nghị định nêu cụ thể mức trách nhiệm bảo hiểm, nguyên tắc bồi thường, hồ sơ bồi thường, quyền và nghĩa vụ của cơ sở KBCB và của doanh nghiệp bảo hiểm, nguồn kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong KBCB; trách nhiệm của các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2012.

Báo Nhân Dân

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm