8:31 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 4, 2020

Chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Hỏi: Tôi là người lao động, làm việc hơn 30 năm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (chuyển đổi từ DNNN).  Tới đây công ty sẽ cổ phần hóa. Tôi có thể bị xếp vào lao động dôi dư, do không bố trí việc làm phù hợp.

Đề nghị Quý báo tư vấn, quyền lợi của người lao động dôi dư tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, nay tiếp tục được cổ phần hóa hoặc sắp xếp lại sẽ giải quyết như thế nào? (Bùi Hiệp, E-mail: bthiep2002@gmail.com)

Trả lời:
Như trong thư, ông (bà) đã làm việc tại công ty hơn 30 năm, nghĩa là ông (bà) đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Căn cứ Nghị định 91/2010/NĐ-CP (ngày 20/08/2010, về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu), quyền lợi của người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, giải quyết như sau:

–     Tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động, nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật BHXH. Người lao động có tuổi đời từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, còn được hưởng thêm các khoản trợ cấp sau: 1- 03 tháng tiền lương và phụ cấp lương, nếu có, cho mỗi năm (đủ 12 tháng, không kể tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 của Luật BHXH; 2- 05 tháng tiền lương và phụ cấp lương, nếu có, cho 20 năm đầu làm việc có đóng BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm làm việc có đóng BHXH được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương và phụ cấp lương, nếu có.

–      Trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa 06 tháng để hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng bằng tổng mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí.

–      Các đối tượng còn lại thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ sau: 1- Trợ cấp 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm (đủ 12 tháng, số tháng lẻ cộng dồn vào giai đoạn tiếp theo) thực tế làm việc (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khu vực nhà nước, không kể thời gian người lao động đã nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhưng thấp nhất cũng bằng 02 tháng tiền lương và phụ cấp lương, nếu có; 2-  Được hỗ trợ thêm 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương, nếu có, cho mỗi năm (đủ 12 tháng, số tháng lẻ cộng dồn vào giai đoạn tiếp theo) thực tế làm việc trong khu vực nhà nước; 3- Được hưởng 06 tháng tiền lương và phụ cấp lương, nếu có, để đi tìm việc làm; 4- Người lao động có nguyện vọng học nghề thì được đào tạo tối đa 06 tháng tại các cơ sở dạy nghề theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

LS Phạm Ngọc Minh
(Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, E-mail: info@youmevietnam.com)
Báo Lao Động – Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội