10:44 sáng - Thứ Ba Tháng Mười 23, 2018

Cách tính chế độ thai sản

Cách tính chế độ thai sản

Cách tính chế độ thai sản

Tôi là giáo viên công tác tại vùng khó khăn, có hệ số khu vực là 0,7 từ tháng 9 năm 2009. Đến tháng 2/2011 tôi nghỉ chế độ thai sản. Vậy tôi được hưởng tiền trợ cấp như thế nào? Hệ số lương của tôi hiện giờ là 2,1

hoahongden767@gmail.com.

Trả lời:

Do hiện nay không thu phụ cấp khu vực là 0,7 như bạn nêu nên khi nghỉ thai sản sẽ không được tính hệ số 0,7 này

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội