6:54 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

BIC, HU3: Vi phạm công bố thông tin giao dịch

BIC, HU3: Vi phạm công bố thông tin giao dịch

BIC, HU3: Vi phạm công bố thông tin giao dịch

Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc vi phạm công bố thông tin của người có liên quan đến cổ đông nội bộ. BIC: “Bà Phạm Thị Kim Dung là vợ ông Đào Chí Cương – Phó Tổng Giám đốc của Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) đã mua 5,000 cổ phiếu ngày 17/10/2011 nhưng không công bố thông tin.

HU3: Ông Nguyễn Thạch Cương là em ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Giám đốc của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HOSE: HU3) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HU3 chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 17/06/2011.

Công ty Cổ phần Công nghệ EPI.

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán