7:04 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Bảo Việt Nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ

Tầng 6, Ocean Park, 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa Hà Nội
Website : http://www.baoviet.com.vn/
Contact Person: Mrs. Đặng Ngọc Thanh
Phone: 84 4 5.770 957
Thông tin tóm tắt về Công ty
Tên giao dịch: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân Thọ)
Tiếng Anh: Baoviet Life
Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, 1 Đào Duy Anh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 2517777
Fax: (04) 5770958
Đơn vị trực thuộc: 61 công ty hạch toán phụ thuộc trên toàn quốc

http://www.baoviet.com.vn/

Xem thêm trong: Công ty bảo hiểm nhân thọ