7:03 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

Bảo lưu thời gian đóng BHTN sau khi lãnh trợ cấp một lần

Bảo lưu thời gian đóng BHTN

Bảo lưu thời gian đóng BHTN

Chúng tôi có gặp một số trường hợp nhân viên yêu cầu gộp quá trình đóng BHTN của sổ cũ sau khi hưởng trợ cấp một lần vào quá trình mới tại Công ty mới. Tôi tìm được phần giải đáp của quý cơ quan như sau: tran.van.sang@scancom.net . cách làm tròn thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cách tính Cho tôi hỏi:

1. sau khi chốt sổ bảo hiểm XH thì được tính là 2 năm 2 tháng. vậy khi tính trợ cấp một lần sẽ làm tròn ra sao ? 2. hệ số trượt giá được công bố và tính vào trợ cấp ra sao? và xin cho công thức tính trợ cấp bảo hiểm 1 lần ? 3. sổ bảo hiểm XH sau khi rút tiền trợ cấp mà trong đó lại còn bả hiểm thất nghiệp, vậy chế đọ bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu không? và bằng cách nào? 1/ Thời gian đóng BHXH là 2 năm 2 tháng như vậy khi lĩnh trợ cấp 1 lần được tính là 2 năm.

2. Hệ số trượt giá năm 2011 được tính theo Thông tư số02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011. Công thức tính trợ cấp 1 lần: Cứ mỗi năm đóng BHXH được tính là 1,5 tháng. Nếu có thời gian đóng BHXH từ 3 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng trở lên được tính là 1năm.

3. Khi nhận trợ cấp 1 lần người lao động vẫn được giữ sổ BHXH và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu chưa lĩnh sẽ được bảo lưu. Dĩ nhiên khi có việc làm mới bạn phải trình sổ BHXH, nếu bạn trình sổ chậm thì bạn và Cty mới vào làm việc sẽ gặp khó khăn. –> Vui lòng hướng dẫn cụ thể hơn về việc này: nếu được bảo lưu thì cần làm thủ tục hồ sơ gì từ phía người nhân viên và từ phía Công ty mới. Chân thành cảm ơn.

Như bạn trình bày việc trợ cấp BHXH 1 lần bạn đã lãnh, riêng bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) thì chưa lãnh, do đó khi làm việc ở đơn vị mới bạn trình sổ BHXH để công ty nộp cho BHXH, khi đó cơ quan BHXH vẫn giữ nguyên số sổ cũ và các dữ liệu về BHTN sẽ được cộng vào thời gian đóng BHTN và BHXH ở công ty mới.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp