5:26 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Bảo hiểm y tế “chật vật” với mục tiêu đề ra

Bảo hiểm y tế “chật vật” với mục tiêu đề ra

Bảo hiểm y tế “chật vật” với mục tiêu đề ra

SGTT.VN – Việt Nam đã có luật bảo hiểm y tế và quỹ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Tuy nhiên, cả hai chương trình này đều vấp phải những trở ngại đáng kể trong việc đạt được mục tiêu đề ra. Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc Anand Grover nhận định trong cuộc họp báo chiều 5.12 tại Hà Nội.

Đến thăm và làm việc Việt Nam từ ngày 25.11 đến 5.12, ông Grover nhận thấy bảo hiểm y tế chỉ chi trả cho những dịch vụ y tế cơ bản, mà chất lượng của các dịch vụ này cần phải được cải thiện. Điều này có nghĩa là người bệnh phải trả các chi phí tốn kém cho các dịch vụ không nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Mặc dù bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo và 50% cho đối tượng cận nghèo, cũng như hoàn trả trực tiếp cho các cơ sở y tế, nhưng hầu hết các chi tiêu cho y tế của người dân là chi bằng tiền cá nhân.

Theo báo cáo viên của LHQ, chi tiêu cho thuốc men chiếm phần lớn chi phí chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam. Đây là một thực tiễn không phù hợp đối với một quốc gia mà giá thành thuốc vốn đã vượt quá khả năng chi trả của một bộ phận lớn người dân. Hơn nữa, ngành y tế đã chuyển trách nhiệm mua sắm sang các cơ sở y tế và các chương trình y tế quốc gia. Với việc làm này, ngành y tế đã đánh mất quyền lực của mình với tư cách là người mua có quy mô lớn, dẫn tới giá thành thuốc cao hơn và không thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế ở cấp tỉnh và huyện đã có quyền tự chủ lớn hơn trong việc tạo nguồn thu. Điều này có khả năng dẫn đến việc chi phí cho các hàng hóa và dịch vụ y tế sẽ tăng lên, làm hạn chế khả năng tiếp cận của những đối tượng nghèo và cận nghèo. Vấn đề này, cộng với tỉ lệ lạm phát cao, đe dọa tính sẵn có và khả năng tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ y tế đối với những người không có khả năng chi trả, do đó cản trở việc thực hiện đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe.

Việt Anh (ghi)
Báo điện tử sài gòn tiếp thị media

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan