12:39 sáng - Thứ Sáu Tháng Tư 20, 2018

Bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chồng tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2006 đến tháng 5/2011 thì chồng tôi xin chấm dứt hợp đồng ở công ty (hàng tháng, công ty vẫn khấu trừ tiền BHXH đều đặn). Công ty đã giải quyết cho chồng tôi được chấm dứt hợp đồng lao động và chồng tôi được hưởng trợ cấp thôi việc là 1,5 tháng (tính từ tháng 5/2006 đến tháng 12/2008). Thời gian còn lại (tính từ tháng 1/2009) tham gia BH thất nghiệp nên không được tính trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, từ tháng 1/2011 đến nay, công ty vẫn nợ tiền BHXH nên chồng tôi không chốt sổ BH được do đó không được hưởng chế độ BHTN. Vậy tôi muốn hỏi: – Trường hợp chồng tôi muốn tự ra ngoài Sở BH để tiếp tục đóng BHXH theo sổ của chồng tôi thì cần phải làm những thủ tục gì ạ? Nếu không được thì quyền lợi được hưởng (nếu có) là gì ạ? – Chồng tôi có được hưởng các chế độ gì khác ngoài chế độ trợ cấp thôi việc nữa không ạ?

Đến giờ phút này thì việc đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp đã chậm, do nghỉ việc vào tháng 5/2011 nên chồng bạn phải đi làm ở một đơn vị mới để cộng nối thời gian trước đây của sổ cũ. Về BHXH khi NLĐ nghỉ việc thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và chế độ BHXH 1 lần nếu có nguyện vọng nhận trợ cấp sau 1 năm nghỉ việc.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội