7:57 sáng - Thứ Sáu Tháng Tư 20, 2018

Bảo hiểm Xã hội Thái Bình

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

Số 7 phố Lê Lợi,  Tp Thái Bình

*   ĐT: 0363.735442
*   Fax: 0363.736119

Ngày 27/10/2011 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khai trương Trang thông tin điện tử (Website) của Bảo hiểm xã hội Thái Bình trên internet với địa chỉ www.bhxhthaibinh.gov.vn.
Trang Website của Bảo hiểm xã hội Thái Bình đi vào hoạt động, nhằm tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; giải đáp và hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; công khai các thủ tục hành chính; cung cấp các quy trình mẫu biểu liên quan đến giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN khai thác thông tin đầy đủ, kịp thời; đồng thời Trang Website còn là nơi thông tin về các hoạt động, các sự kiện của Ngành Bảo hiểm xã hội nói chung, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình nói riêng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế