7:02 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh

Bộ y tế làm việc với BHXH tỉnh Tây Ninh

Bộ y tế làm việc với BHXH tỉnh Tây Ninh

Đường 30/4 khu phố 1 phường 3, Tx Tây Ninh
*   ĐT: 0663.820214
*   Fax: 0663.814908

Tính đến ngày 25.6.2009, toàn ngành BHXH tỉnh Tây Ninh đã đạt được những thành tích phấn khởi: số thu BHXH, BHYT toàn tỉnh tổng cộng 172 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm (vượt chỉ tiêu thi đua trên 2%). Chi trả các chế độ với tổng số tiền gần 102 tỷ đồng, đảm bảo an toàn tiền mặt trong vận chuyển và chi trả, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng lĩnh tiền đúng, đủ, kịp thời. Tiếp nhận và giải quyết 19.746 hồ sơ của đối tượng. Xét duyệt 4.984 hồ sơ, trong đó có 232 hồ sơ hưởng hằng tháng và 4.752 hồ sơ hưởng một lần. Giải quyết các chế độ ốm đau cho 10.778 lượt người, thai sản 4.745 lượt người và chế độ nghỉ dưỡng sức cho trên 1.288 người.

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế