3:37 chiều - Thứ Hai Tháng Chín 19, 9977

Bảo hiểm Xã hội Sơn La

Bảo hiểm Xã hội Sơn La

Bảo hiểm Xã hội Sơn La

Số 46 đường Lò Văn Giá  –  Tx Sơn La
*   ĐT: 0223.853153
*   Fax: 0223.854625

Giám đốc: Bà Phạm Thị Lý
Điện thoại: 022.3853294, 0913.252.098

Phó giám đốc: Ông Khúc Ngọc Bang
Điện thoại: 022.3853293 , 0913.252.265

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Doãn Dũng
Điện thoại: 022.3856990,  0904.148.970

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế