3:44 chiều - Thứ Hai Tháng Mười Hai 10, 2210

Bảo hiểm Xã hội Sơn La

Bảo hiểm Xã hội Sơn La

Bảo hiểm Xã hội Sơn La

Số 46 đường Lò Văn Giá  –  Tx Sơn La
*   ĐT: 0223.853153
*   Fax: 0223.854625

Giám đốc: Bà Phạm Thị Lý
Điện thoại: 022.3853294, 0913.252.098

Phó giám đốc: Ông Khúc Ngọc Bang
Điện thoại: 022.3853293 , 0913.252.265

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Doãn Dũng
Điện thoại: 022.3856990,  0904.148.970

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế