12:41 sáng - Thứ Sáu Tháng Tư 20, 2018

Bảo hiểm Xã hội Quảng Trị

Bảo hiểm Xã hội Quảng Trị

Bảo hiểm Xã hội Quảng Trị

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở sáp nhập các bộ phận làm công tác bảo hiểm xã hội thuộc ngành Lao động- Thương binh- xã hội tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. BHXH tỉnh là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT bắt buộc; BHXH, BHYT tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và sự quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường 3, Tx Đông Hà

*   ĐT: 0533.827752
*   Fax: 0533.853808

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế