8:13 chiều - Thứ Hai Tháng Năm 21, 2018

Bảo hiểm Xã hội Phú Yên

Bảo hiểm Xã hội Phú Yên

Bảo hiểm Xã hội Phú Yên

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Phú Yên, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, gồm: chế độ Ốm đau, chế độ Thai sản, chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ Hưu trí, chế độ Tử tuất, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp và Khám chữa bệnh BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Địa chỉ: Số 01 Lương Tấn Thịnh, phường 7, Tp. Tuy Hoà
*   ĐT: 0573.841821
*   Fax: 0573.842150

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế