12:49 chiều - Thứ Hai Tháng Ba 30, 2020

Bảo hiểm Xã hội Phú Thọ

Bảo hiểm Xã hội Phú Thọ

Bảo hiểm Xã hội Phú Thọ

Ngày 27/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2010, bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn nhất định: Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất kinh doanh không ổn định, việc làm thiếu, sản phẩm tiêu thụ chậm. Bên cạnh đó, ý thức của một số chủ sử dụng lao động về việc tham gia BHXH, BHYT cho người lao động còn hạn chế dẫn đến tình trạng nợ BHXH tương đối lớn làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Địa chỉ: Phường Tân Dân, Tp Việt Trì

*   ĐT: 02103.848978
*   Fax: 02103.840138

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế