Bảo hiểm Xã hội Bắc Kạn Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên Tx Bắc Kạn *   ĐT: 02813.871152 *   Fax: 02813.870850
2:04 chiều - Thứ Tư Tháng Bảy 3, 7450