9:53 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

Bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh: Có lợi cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ

Bảo hiểm trách nhiệm sẽ khiến cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân yên tâm hơn trong khám, chữa bệnh. Ảnh: Cương Huyền

Bảo hiểm trách nhiệm sẽ khiến cho cả bác sĩ lẫn bệnh nhân yên tâm hơn trong khám, chữa bệnh. Ảnh: Cương Huyền

GiadinhNet – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2011/NĐ-CP quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở y tế.
Văn bản này được giới chuyên môn đánh giá là có lợi cho cả bệnh nhân và bác sĩ.

Theo Nghị định, phạm vi bảo hiểm được quy định cụ thể gồm: bảo hiểm đối với tai biến trong khám, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gây ra cho người bệnh. Các trường hợp khác do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và doanh nghiệp bảo hiểm tự thỏa thuận.

Mức trách nhiệm bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm phải trả nhưng không vượt quá tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Mức trách nhiệm bảo hiểm bao gồm cả chi phí pháp lý trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chi trả theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chủ động thỏa thuận phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở đánh giá rủi ro của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và những yếu tố liên quan.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở: Đơn khiếu nại của người bệnh hoặc đại diện hợp pháp của người bệnh gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh xảy ra đối với người bệnh trong phạm vi bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm; tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Nghị định quy định, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở tự chi trả. Đối với cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập mà nguồn thu sự nghiệp bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng trong nguồn thu sự nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với cơ sở là đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp thấp và đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

Theo Nghị định thì chậm nhất đến 31/12/2015 tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền phải mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh. Đối với các cơ sở hoạt động theo hình thức tổ chức khác thì thời hạn được nới rộng đến ngày 31/12/2017.

Trước nay, việc giải quyết rủi ro ngoài mong muốn giữa cơ sở y tế, bác sĩ với bệnh nhân chủ yếu diễn ra dưới hình thức “tình cảm, thương lượng”. Chính vì không có quy định nào nên ở nhiều trường hợp, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã mâu thuẫn trầm trọng với bác sĩ, cơ sở y tế. Đã có những bác sĩ bị bệnh nhân gây áp lực, mắng mỏ thậm tệ, về phía bác sĩ thì đứng trước hoàn cảnh đó đã né tránh hoặc ngại ngần mà bỏ mặc công việc.

Nghị định 102 ra đời sẽ giải quyết được tất cả những khúc mắc trên. Cụ thể, những tai biến, rủi ro xảy ra trong quá trình khám, chữa bệnh sẽ được xem xét, giải quyết dưới góc độ pháp lý, không còn mang nặng yếu tố tình cảm như trước đây. Điều này sẽ khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân yên tâm hơn trong quá trình khám, chữa bệnh.

Nghị định 102/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012.

Nguyễn Trang
Báo Gia đình và Xã hội, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm