9:39 sáng - Thứ Hai Tháng Bảy 16, 2018

Bảo hiểm thất nghiệp cho ngươì đi nước ngoài

Bảo hiểm thất nghiệp cho ngươì đi nước ngoài

Bảo hiểm thất nghiệp cho ngươì đi nước ngoài

Cho em hỏi trường hợp nghỉ ở công ty cũ sang công ty mới làm rồi đi nước ngoài công tác. Như vậy có được hưởng BHTN không? Trường hợp: Cty cũ hết hạn hợp đồng là cuối tháng 3/2012, nhưng do hợp đồng dài hạn nên phải bản giao công việc 45 ngày. Vậy đến giữa tháng 5 mới nghỉ công ty cũ, và sang tháng 6 đi làm ở công ty mới và đi công tác nước ngoài khoảng 3 đến 6 tháng, vậy trong thời gian nghỉ chờ đi làm ở công ty mới có được hưởng BHTN 1 lần luôn không? Hay phải lãnh từng tháng? Và có được uỷ quyền lãnh hay không?

Trả lời

Do bạn trình bày không rõ nên chúng tôi không thông báo chính xác cho bạn được, bạn cần hiểu rằng thời gian đóng BHXH là theo tháng và quyết định nghỉ việc phải phù hợp với thời gian đóng BHXH. Trong trường hợp này bạn đóng BHXH hết tháng 5 mà trong 15 ngày của tháng 6 mà bạn đã có việc làm mới thì không được hưởng BHTN.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp