8:13 chiều - Thứ Hai Tháng Năm 21, 2018

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Kính gởi : BHXH Tỉnh Bình Dương, Kính nhờ Quý BHXH giải đáp cho tôi giúp. Tôi có tham gia BHTN từ tháng 01/2009 đến 02/2010. Tôi nghỉ việc sang làm công ty khác dưới 10 lao động từ tháng 03/2010 đến tháng 1/2011 có đóng BHXH nhưng không đóng BHTN. Đợt nghỉ việc vừa rồi, tôi không có làm thủ tục lãnh BHTN.Từ lúc nghỉ việc đến nay, tôi không có đi làm nữa. Cho tôi hỏi như sau: 1. Sau một năm nghỉ việc, đến tháng 1/2012 tôi lãnh BHTN thì mức lương lãnh như thế nào ? lấy mức lương bình quân 06 tháng sau cùng trong thời gian tôi có tham gia BHTN hay bình quân 06 tháng sau cùng khi tôi làm ở công ty dưới 10 lao động. 2. Sau 1 năm không làm việc, tôi chỉ muốn lãnh BHTN, không lãnh trợ cấp 1 lần có được không ? 3. Khi làm thủ tục lãnh BHTN, tôi cần đem những giấy tờ gì ? Kính mong nhận được sự hồi đáp từ Quý Bảo Hiểm. Nguyễn Khánh Linh

Trả lời:

Chế độ BHTN sẽ thực hiện ngay sau khi bạn nghỉ việc ở công ty B nghĩa là trước ngày 7/11/2011 bây giờ đã bị chậm cho nên thời gian thất nghiệp sẽ được bảo lưu.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp