3:29 chiều - Thứ Sáu Tháng Sáu 18, 9052

Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi bảo lưu thời gian thất nghiệp.

Hỏi bảo lưu thời gian thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian tham gia BHXH của mình từ 21/01/2001 đến 15/09/2010 mình nghỉ việc, mình tham gia BHTN 1 năm 9 tháng nhưng do làm thủ tục nhiêu khê quá nên mình không làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đến 15/09/2011 minh làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần ( sổ BHXH cơ quan BH đã thu lại). Cho mình hỏi thời gian tham gia BHTN 1 nam 9 thang đó mình có được bảo lưu sang cty mới không. Nếu có mình liên hệ với ai?

Trả lời:

Khi hưởng BHXH 1 lần cơ quan BHXH không thu sổ của NLĐ, trong trường hợp như vậy bạn liên hệ nhận lại sổ để bảo lưu thời gian thất nghiệp.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp