6:35 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 2, 2020

Bảo hiểm MIC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 6%

Bảo hiểm MIC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 6%

Bảo hiểm MIC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 6%

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011 cho các cổ đông với tỷ lệ là 6%/năm tính trên vốn điều lệ bình quân của MIC, cụ thể như sau:

Đối với Cổ phiếu phát hành năm 2007: Cổ tức tạm ứng 2011 nhận lần này bằng tổng giá trị cổ phiếu (mệnh giá) x 6%

Đối với Cổ phiếu phát hành năm 2011: Cổ tức tạm ứng 2011 bằng tổng giá trị cổ phiếu (mệnh giá) x6%/365×80 (Trong đó: 365 là số ngày trong năm, 80 là số ngày thực tế đưa vốn vào hoạt động kinh doanh (từ 11/10/2011)

Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 30/12/2011;

Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 06/01/2012;

Phương thức chi trả: chuyển khoản hoặc lĩnh tiền mặt.

Khánh Linh
Theo TTVN/Bảo hiểm Quân đội

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán