4:02 sáng - Chủ Nhật Tháng Tám 9, 2020

Bạn đọc hỏi và kiến nghị

Bạn đọc hỏi và kiến nghị

Bạn đọc hỏi và kiến nghị

Chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến?  *  Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động bị xử phạt như thế nào?

Các cơ quan trả lời

*  Ngân hàng Chính sách xã hội: Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15-7-1950 đến ngày 30-4-1975, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến. Cụ thể, từ đủ hai năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần là 2,5 triệu đồng; trên hai năm, thì từ năm thứ ba trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800 nghìn đồng. Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì từ đủ sáu tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới sáu tháng được tính nửa (1/2) năm. Trường hợp thanh niên xung phong đã từ trần thì một trong những người sau đây được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng: Vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần.

*  Bộ Y tế: Từ ngày 1-12-2011, nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho toàn bộ số người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT sẽ bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 30 triệu đồng. Cụ thể, vi phạm không đóng BHYT cho từ một đến mười người lao động, người sử dụng lao động bị phạt từ 500 nghìn  đồng  đến một triệu đồng. Mức phạt từ 20  triệu đồng đến 30 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không đóng BHYT cho từ 1.001 người lao động trở lên. Trường hợp đóng không đủ số người có trách nhiệm tham gia BHYT, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến một triệu đồng/người lao động. Nếu đóng BHYT không đủ số tiền phải đóng thì mức phạt sẽ từ 300 nghìn đồng đến 32 triệu đồng, tùy theo giá trị vi phạm.

www.nhandan.org.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm y tế